Welkom

Welkom bij het KCHL. Op deze site is alle informatie aanwezig over bepalingenbloedafnameposten, trombosedienst, telefoonnummers en andere informatie en diensten die het KCHL u kan bieden.

Afscheid Ed van Wijk 29 juni


Ed van Wijk, klinisch chemicus, neemt in verband met zijn pensionering afscheid van het ETZ op donderdag 29 juni 2017.

ISO accreditatie KCHL & Trombosedienst een feit!


Per 26 april is de ISO accreditatie van het gehele KCHL & Trombosedienst, bestaande uit de laboratoria, de bloedafname afdelingen en de trombosedienst op de drie locaties van het ETZ, een feit.

KCHL Nieuws december 2016

De nieuwe editie van KCHL Nieuws met actuele informatie betreffende het KCHL en de Trombosedienst is verschenen.

KVG Goirle op bezoek bij het KCHL

 
Op 10 en 15 november 2016 zijn de vrouwen van KVG Goirle op bezoek geweest bij het KCHL.  

Analyses afgeschaft / verwijderd uit het pakket van KCHL aanvragen

Per 1 maart 2016 zijn de volgende analyses afgeschaft / verwijderd uit het pakket van KCHL aanvragen:

  • Lactaat-pyruvaatratio in bloed (lactaat in AP spuit pré/post prandiaal meten volstaat). Voor uitgebreider onderzoek: zie Metabool onderzoek
  • Lactaat-pyruvaatratio in liquor
  • Lactaat in liquor is uitbesteed onderzoek geworden

Nieuw streefgebied voor de INR

Met ingang van 1 januari 2016 zijn er veranderingen van toepassing voor patiënten die VKA antagonisten gebruiken voor de behandeling en preventie van trombo-embolie. Conform het besluit van de Federatie Nederlandse Trombosediensten (FNT) worden de streefgebieden van de INR waarde aangepast. De FNT sluit hiermee aan bij de nieuwe landelijke en internationale richtlijnen.

Nieuwe streefwaarden:

  • Het streefgebied van 2.5 - 3.5 wijzigt naar 2.0 - 3.0
  • Het streefgebied van 3.0 - 4.0 wijzigt naar 2.5 - 3.5

De behandeling is ook met de nieuwe waarden veilig.

Subscribe to Front page feed