Nieuw streefgebied voor de INR

Met ingang van 1 januari 2016 zijn er veranderingen van toepassing voor patiënten die VKA antagonisten gebruiken voor de behandeling en preventie van trombo-embolie. Conform het besluit van de Federatie Nederlandse Trombosediensten (FNT) worden de streefgebieden van de INR waarde aangepast. De FNT sluit hiermee aan bij de nieuwe landelijke en internationale richtlijnen.

Nieuwe streefwaarden:

  • Het streefgebied van 2.5 - 3.5 wijzigt naar 2.0 - 3.0
  • Het streefgebied van 3.0 - 4.0 wijzigt naar 2.5 - 3.5

De behandeling is ook met de nieuwe waarden veilig.