KCHL Nieuws juli 2015

Er is een nieuwe editie verschenen van KCHL Nieuws met actuele informatie betreffende het KCHL en de Trombosedienst.