Neonatale hielprik screening wordt uitgebreid met 14 ziekten

   Vrijwel elke baby in ons land krijgt kort na de geboorte een hielprik. Momenteel wordt het hielprik bloed onderzocht op 17 ziekten, voornamelijk stofwisselingziekten, waarbij het vroeg opsporen belangrijk is om ernstige schade aan gezondheid te voorkomen of te beperken. In Nederland wordt, onder regie van het RIVM, de neonatale hielprik screening uitgevoerd in vijf screeningslaboratoria. Het KCHL van het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis is een van de vijf screeningslaboratoria. De huidige neonatale hielprik screening wordt uitgebreid met 14 nieuwe ziekten, waaronder 13 stofwisselingsziekten.
Op 8 april 2015 heeft de Gezondheidsraad het rapport ”Neonatale Screening:  nieuwe aanbevelingen” aangeboden aan minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Op 14 april 2015 neemt minister Schippers de aanbevelingen om 14 aandoeningen toe te voegen aan het neonatale screeningsprogramma over en biedt het rapport van de Gezondheidsraad aan de Voorzitter van de Tweede Kamer.
Voor het volledige rapport zie: http://www.gezondheidsraad.nl/nl/taak-werkwijze/werkterrein/preventie/neonatale-screening-nieuwe-aanbevelingen