Waterstofademtest

Per 1 mei 2014 stopt het KCHL, vanwege het geringe differentiërende vermogen, met de uitvoering van de waterstofademtest.
In de diagnostiek van lactose intolerantie kan de suikerabsorbtietest en DNA diagnostiek van het MCM6 gen worden aangevraagd. Zie voor verdere informatie: KCHLnieuws april 2014 en de 
bepalingenwijzer.