ROBOTISERING

SYSMEX Hematologie straat
Het KCHL is op dit moment bezig met de implementatie van een alomvattend robotiseringsproces. Via deze nieuwe vorm van robotisering worden de routine activiteiten op de gebieden chemie, immunochemie, hematologie, stolling, urine's en HbA1c, onderling gekoppeld en verbonden aan de preanalytische activiteiten zoals centrifugering, de- en recapping en gekoelde automatische opslag van monsters.

Het project neemt nog het hele jaar in beslag en zal in het 2e kwartaal van 2015 worden opgeleverd. De eerste activiteit binnen het project was de vervanging van de ‘losse’ hematologie automaten door een complete hematologiestraat. Deze straat is inmiddels in de routineproductie opgenomen.