CCKL

 

Het KCHL en de Trombosedienst Midden Brabant hebben de externe audits i.v.m. de reguliere CCKL-heraccreditatie, met goed gevolg afgesloten. De plannen van aanpak n.a.v. deze audits zijn goedgekeurd en inmiddels afgehandeld. De CCKL- accreditatie is daarmee wederom verlengd tot september 2017. De volgende heraccreditatie zal plaatsvinden conform de nieuwe norm: ISO 15189.

.