september 2015

KCHL Nieuws september 2015

De nieuwe editie van KCHL Nieuws met actuele informatie betreffende het KCHL en de Trombosedienst is verschenen.