juli 2015

KCHL Nieuws juli 2015

Er is een nieuwe editie verschenen van KCHL Nieuws met actuele informatie betreffende het KCHL en de Trombosedienst.

Publicatie analyse methode vitamine B1 en B6

Sinds september 2014 zijn we van start gegaan met de nieuwe analyse techniek van vitamine B1 en B6 op de Tandem MS. Dit is een mijlpaal, want al heel veel instituten zijn bezig geweest om deze analyse op te zetten maar nog niemand in de wereld heeft het voor elkaar gekregen om deze 2 vitaminen in bloed in 1 run op de UHPLC-MSMS te meten.
Puttend uit jarenlange ervaring met chromatografische scheidings technieken is het onze vakanalist specieel Johan Puts wel gelukt om actief vitamine B1 (TDP) en actief vitamine B6 (PLP) in een analyse tijd van 2,5 min te meten op de UHPLC-MSMS.
Deze methode is nu gepubliceerd in een vooraanstaand tijdschrift.