mei 2014

Netwerk Klinische Farmacogenetica Nederland

Acht ziekenhuizen, waaronder het St. Elisabeth Ziekenhuis, maken deel uit van het netwerk Klinische Farmacogenetica Nederland en hebben op 3 mei 2014 de website www.farmacogenetica.nl gelanceerd, waar informatie te vinden is over medicijnen op maat.
Zie ook de volgende artikelen die in de Volkskrant zijn verschenen.