april 2014

Waterstofademtest

Per 1 mei 2014 stopt het KCHL, vanwege het geringe differentiërende vermogen, met de uitvoering van de waterstofademtest.
In de diagnostiek van lactose intolerantie kan de suikerabsorbtietest en DNA diagnostiek van het MCM6 gen worden aangevraagd. Zie voor verdere informatie: KCHLnieuws april 2014 en de 
bepalingenwijzer.

KCHLnieuws

In de nieuwe editie van het KCHLnieuws blijft u op de hoogte van interessante ontwikkelingen binnen het KCHL.

ROBOTISERING

SYSMEX Hematologie straat
Het KCHL is op dit moment bezig met de implementatie van een alomvattend robotiseringsproces. Via deze nieuwe vorm van robotisering worden de routine activiteiten op de gebieden chemie, immunochemie, hematologie, stolling, urine's en HbA1c, onderling gekoppeld en verbonden aan de preanalytische activiteiten zoals centrifugering, de- en recapping en gekoelde automatische opslag van monsters.

CCKL

 

Het KCHL en de Trombosedienst Midden Brabant hebben de externe audits i.v.m. de reguliere CCKL-heraccreditatie, met goed gevolg afgesloten. De plannen van aanpak n.a.v. deze audits zijn goedgekeurd en inmiddels afgehandeld. De CCKL- accreditatie is daarmee wederom verlengd tot september 2017. De volgende heraccreditatie zal plaatsvinden conform de nieuwe norm: ISO 15189.

.