september 2012

Science Café Tilburg

Science Café Tilburg heeft Tilburgse bedrijven en instituten gevraagd om u tijdens Oktober Kennismaand een kijkje te gunnen in hun wetenschappelijke keuken. Tussen 6 en 11 oktober kunnen alle geïnteresseerden gratis zes verschillende lezingen bijwonen en zo meer te weten komen over de toegepaste wetenschap in Tilburg.

Onder het motto: 'met de hielen bloot', geeft de heer dr. R.H. Triepels, klinisch chemicus, op 8 oktober van 19.30 - 20.30 uur in de aula van het St. Elisabeth Ziekenhuis een lezing over het wel en wee van de hielprikscreening binnen Nederland. Gratis inschrijven kan via www.sciencecafetilburg.nl

Point-of-care apparatuur

Point-of-care (POC) apparatuur wordt voor klinisch chemisch onderzoek aan het bed bij de patiënt gebruikt. Om de kwaliteit te waarborgen is hiervoor een ziekenhuisbreed beleid. Elke aanschaf van POC apparatuur, inclusief implementatie en kwaliteitscontrole, wordt geregeld door het KCHL. 

Alle procedures over POC staan beschreven in het documentbeheersysteem van het St. Elisabeth Ziekenhuis en op de Intranetsite van het TweeSteden ziekenhuis. Ook buiten het ziekenhuis kan, onder voorwaarden, voor enkele klinisch chemisch onderzoeken (zoals glucose, Hb, CRP) POC apparatuur geplaatst worden.