Welkom

Welkom bij het KCHL. Op deze site is alle informatie aanwezig over bepalingenbloedafnameposten, trombosedienst, telefoonnummers en andere informatie en diensten die het KCHL u kan bieden.

Wijziging aldosteron renine

Per 4 september 2018 wijzigt het verzendadres van aldosteron en renine om kwaliteitsredenen.

Voor deze bepalingen worden nieuwe, betere methodes ingezet. De wijziging in de methodes resulteert in een wijziging van de referentiewaarden.

Voor renine geldt dat daarnaast de rapportage-eenheid wijzigt. Door deze wijziging sluiten de waarden en eenheden beter aan bij de richtlijn ‘primair hyperaldosteronisme’ (JCEM 2016).

 

Laboratoriumdiagnostiek bij Geriatrie

Bij de aanvraag van laboratoriumdiagnostiek streven het KCHL en DB naar een zo efficiënt en rationeel mogelijk aanvraagpatroon. Dit is gebaseerd op huidige richtlijnen en standaarden van de NHG en NVKC, eventueel aangevuld met lokale afspraken en/of wensen. Bovendien willen we zo patiëntvriendelijk mogelijk omgaan met afgenomen materiaal, door dit efficiënt te gebruiken, met zo min mogelijk bloedafnames. Voor het screenend onderzoek bij de aanvraag ‘Geriatrisch Onderzoek’ is hierbij op het recent vernieuwde aanvraagformulier van DB helaas een foutje geslopen. Dit onderzoek, waarin een aantal testen voor algemeen onderzoek worden gecombineerd, staat niet helemaal correct weergegeven op het formulier.

Laboratoriumtesten voor aantonen/uitsluiten aanwezigheid DOAC

Het KCHL heeft per direct de laboratoriumtesten om de aanwezigheid van een relevante DOAC spiegel aan te tonen aangepast. Dit betekent dat het KCHL geen medicijnspiegels meer bepaalt, maar verschillende routine testen uitvoert die indirect kunnen aangeven of er een DOAC aanwezig is of niet. Het is van essentieel belang dat het tijdstip van de laatste gift bekend is anders is een correcte interpretatie niet goed mogelijk. Voor Edoxaban is er geen geschikte laboratoriumtest beschikbaar. De reden van deze wijziging is dat de DOAC-testen zelden tot nooit werden aangevraagd. Daarnaast zijn de routine testen 24/7 beschikbaar en is een snellere uitslag en interpretatie mogelijk, wat de patiëntenzorg efficiënter maakt.

 

KCHL nieuws maart 2018

De nieuwe editie van het KCHL-nieuws met actuele informatie betreffende het KCHL en trombosedienst is verschenen.

KCHL nieuws januari 2018

De nieuwe editie van KCHL Nieuws met actuele informatie betreffende het KCHL en de Trombosedienst is verschenen.

KCHL Nieuws november 2017

De nieuwe editie van KCHL Nieuws met actuele informatie betreffende het KCHL en de Trombosedienst is verschenen.

Vrijdag 29 december 2017 geen semen/sperma inleveren

Behalve met de feestdagen 25, 26 december en Nieuwjaarsdag zijn wij ook op vrijdag 29 december 2017 gesloten voor de semenanalyse en controle na vasectomie.
Op die dag(en) kan er dus geen semen/sperma ingeleverd worden voor analyse.

KCHL nieuws oktober 2017

De nieuwe editie van KCHL Nieuws met actuele informatie betreffende het KCHL en de Trombosedienst, is verschenen

KCHL voert leeftijd-gerelateerde afkapwaarden voor D-dimeer in

Bij de diagnostiek van trombosebeen/diep veneuze trombose (DVT) en longembolie (PE) wordt er een klinische beslisregel gebruikt om de vooraf kans op een DVT/PE in te schatten. Deze klinische beoordeling levert een (on)waarschijnlijkheidsscore op. Als deze score laag is, kan de D-dimeer bepaling gebruikt worden om een trombosebeen of embolie uit te sluiten. De D-dimeer test is hiervoor zeer geschikt en kent een hele hoge sensitiviteit bij ene vaste afkapwaarde. Dit betekent dat een negatieve uitslag, een DVT/PE uitsluit. Echter, er zijn ook veel vals-positieve uitslagen van licht-verhoogde D-dimeer waarden, waarbij er geen sprake is van een DVT/PE en waarbij er dus veel onnodig vervolgonderzoek wordt gedaan.

Pagina's

Subscribe to Front page feed